Alina Raskind

Mecenáš

Nedílná součást organizačního týmu. Dětské osudy jsou pro ni vždy na prvním místě.